Door André van Loon op 12 juni 2015

Meedoen met echt werk!

Voor 1,2 tot 2,5 miljoen mensen in Nederland is ‘meedoen’ niet vanzelfsprekend. Zij ervaren de maatschappij als ingewikkeld. Bijvoorbeeld omdat men moeite heeft met de grote hoeveelheid informatie die elke dag op je af komt. Of als je te maken krijgt met ingewikkelde regels. Als we deze cijfers vertalen naar Houten betekent dat er in Houten tussen de 3500 en 7500 inwoners zijn die moeite hebben om zich in deze maatschappij staande te houden. In de raad van 9 juni 2015 is de ‘Participatieverordening’ besproken. Het is goed om dan deze groep voor ogen te hebben. Niet iedereen heeft de steun van de gemeente of van WIL (samenwerkingsverband Werk en Inkomen Lekstroom) nodig om zich staande te houden, maar een belangrijk deel wel. Bij die ondersteuning is de menselijk maat voor de PvdA van het allergrootste belang. Veel bepalingen in de verordening zijn wettelijk vastgelegd. Daar kan de raad in Houten niet veel meer aan veranderen. Wat we wél kunnen beïnvloeden is hóe die bepalingen worden uitgevoerd. De PvdA vindt dat we moeten kijken naar individuele mogelijkheden en op basis van die mogelijkheden moet worden gehandeld. De PvdA heeft er met succes voor gepleit dat we veel beter inzicht moeten hebben hoe het gaat in Houten. Aan algemene cijfers over de ontwikkeling binnen de regio, heb je als Houten niets.
De VVD deed nog een poging om sanctie in te voeren om een tegenprestatie af te dwingen, maar gelukkig was de rest van de raad zo verstandig om daar niet in mee te gaan. Het helpt niet, het werkt niet, het is overbodig en voor de PvdA: het is het tegenovergestelde van de menselijke maat.
Voor mensen die écht lastig een plek op de arbeidsmarkt kunnen verwerven, maken we ons als PvdA hard. Net als voor ieder ander is het streven dat ook deze kwetsbare groep werk heeft. Echt werk, waar je salaris voor krijgt. Het was voor de PvdA dan ook een belangrijke uitspraak dat de wethouder klip en klaar aangaf dat we in Houten ook gaan zorgen voor loonvormend werk voor mensen die een beschutte werkplek nodig hebben, dat wil zeggen werk met begeleiding.
De gemeente staat hiervoor aan de lat. Wij moeten er voor zorgen dat zij werk krijgen. Dat is op landelijk niveau ook zo afgesproken. In het sociaal akkoord dat in de Stichting van de Arbeid is afgesloten tussen regering werkgevers en werknemers wordt de verplichting opgenomen voor het creëren van een groot aantal garantiebanen. We zien helaas nog geen beweging in het maken van die banen. Er wordt op dit moment met een twaalftal ondernemers in Houten overleg gevoerd. Dat is een begin, maar we zijn er nog lang niet. U Als PvdA Houten zullen we zorgen dat ‘mee doen’ hoog op de agenda blijft staan.

André van Loon

André van Loon

‘Bij de PvdA heeft solidariteit betekenis.’ Als medewerker van een van de ministeries in Den Haag zie ik van twee kanten de taken waar de gemeente mee te maken heeft. Als vader van twee volwassen kinderen voel ik me nauw betrokken bij wat we als gemeente kunnen betekenen voor jonge kinderen en opgroeiende pubers. Als

Meer over André van Loon