Door Arnold Biesheuvel op 14 juni 2016

Maatwerk werkt

Voordat er nieuwe plannen voor 2017 worden gemaakt hebben we in de raad van 14 juni terug gekeken op het huishoudboekje van 2015. Zijn we binnen de begroting gebleven en hebben we het geld uitgegeven waar het voor bedoeld was? De PvdA is hier positief over. En er zijn dit jaar ook bijzonderheden. In het sociaal domein is een overschot van ca. € 2,7 miljoen. Dat is volgens de fractie van de PvdA het gevolg van het succes van de maatregelen die in 2015 zijn gestart. De uitvoering was zeker spannend, voor inwoners die ondersteuning van de gemeente krijgen en ook voor de ambtelijke organisatie die de maatregelen moeten uitvoeren.
Natuurlijk zijn daar wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Bijvoorbeeld door het feit dat mensen veel meer gekozen hebben voor andere vormen van zorg. Daardoor houdt de gemeente geld over. Er vindt nog onderzoek plaats of er niets over het hoofd gezien wordt. Maar de PvdA sluit ook niet uit, durft zelfs te stellen, dat de transitie in het sociaal domein werkt. Dat er gewoon gebeurt waarvoor die transitie bedoeld is. Dat het zelfs beter werkt en:
• dat met behoud van kwaliteit de ongelimiteerde groei van de kosten van de zorg tot staan is gebracht,
• dat met leveren van maatwerk de overtolligheid is weggesneden,
• dat de samenleving sneller kiest voor eigen oplossingen zonder de collectiviteit onnodig te belasten,
• dat er geen overvolle depots met gebruikte scootmobielen en rollators meer zijn,
• dat er geen gebruik van huishoudelijke hulp via de WMO wordt gemaakt als mensen, die dat kunnen, er zelf voor zorgen,
• dat ……… enzovoort.
De PvdA is vaak weggehoond in de media. Een zorgramp zou zich voltrekken, Nederland zou een zorgwoestijn worden. Toch hebben we altijd geloofd en uitgedragen, dat deze transitie in het sociaal domein een goede weg is. Vanuit kostenoogpunt was dit wellicht de énige weg om ons zorgstelsel houdbaar te maken voor de toekomst. Wordt het niet eens tijd om te erkennen dat de transitie wél lijkt te werken. En we erkennen, alles gaat nog niet goed. Er zijn beslist voorbeelden waar het niet goed is gegaan of gaat. Maar daar wordt aan gewerkt. Toch is de voorspelde massale rampspoed uitgebleven. Ook, en misschien wel vooral hier in Houten, is door hard werken en goede keuzes in de uitwerking een goed resultaat behaald. Daar zijn we als PvdA-fractie trots op. Het is goed om te zien, dat er dan ook geoogst kon worden. Er is goed werk gedaan. Tegen de stroom in is de PvdA fractie altijd blijven geloven dat deze maatregelen verstandig en goed waren.

Arnold Biesheuvel

Arnold Biesheuvel

‘De afgelopen 4 jaar heeft de PvdA vaak het verschil gemaakt in Houten.’ Sinds 1984 woon ik in Houten. Als actief lid van de PvdA heb ik jaren mee kunnen werken aan wat Houten nu is. Het is het een voorrecht om hier te mogen wonen. Wanneer je huisvesting niet meer past, heb je recht

Meer over Arnold Biesheuvel