Door op 25 augustus 2012

LIJSTJES (2)

Ook de krant kwam na afloop van de Spelen met alternatieve lijstjes, onder meer gerangschikt naar inwonertal. Ik gebruikte in mijn vorige stukje de totalen van alle gewonnen medailles voor de rangschikking, omdat ik vond (en vind) dat de onder­linge verschillen in de prestaties vaak zo klein zijn. Zo ver gaat de krant niet, maar ik doe dat nu dus weer en omdat Nederland nu buiten de top-10 valt, maak ik er de top-11 van. Zo’n opportunist ben ik dan ook wel weer. Ziehier de eindstand:

 

 1. VS              104 (313,8)   0,33/mln
  2. China           87 (1343,2) 0,06
  3. Rusland        82 (138,0)   0,59
  4. GB                65 (63,0)     1,03
  5. Duitsland      44 (81,3)     0,54
  6. Japan            38 (127,3)   0,29
  7. Australië       35 (22,0)     1,59
  8. Frankrijk       34 (65,6)     0,52
  9. Zuid-Korea  28 (48,8)     0,57
  10. Italië           28 (61,3)     0,45
  11. Nederland  20 (16,7)     1,19

 

De getallen tussen haakjes zijn weer de aantallen inwoners, in miljoenen*), in de rechter kolom staat hoeveel medailles dat per miljoen inwoners is. Het is voor Nederland nog vleiender dan de vorige keer: met 1,19 hoeven we alleen Australië voor te laten gaan!

Tellen we nu de EU-landen in de top-11 hierboven bij elkaar, samen dus 288 mil­joen inwoners, dan hebben die nu bij elkaar 191 medailles binnengehaald, dus nog steeds bijna twee keer zoveel als de Verenigde Staten. En zelfs met alleen de euro­landen scoren we al de nummer 1 van de wereld met 126 medailles, laat staan met die 191 van de hele EU.

Als we ons het spreekwoord “Eendracht maakt macht” nog herinneren, dan heb­ben we hier toch een sprekend voorbeeld. Jammer alleen dat, als we ooit als één Europa naar de Spelen komen, de Nederlandse vlag niet meer in beeld is **). Maar dan zetten we gewoon de nationale vlag prominent in de linker bovenhoek van de EU-vlag. Zegt, bijvoorbeeld, Nieuw-Zeeland: we laten met het Engelse vlaggetje nog zien waar we vandaan komen, maar we hebben wel een eigen vlag. Zeggen wij: we zijn wel Nederland, maar ook een van de sterren in die machtige gesloten kring.

 

[augustus 2012]

 

*) Die getallen komen van de CIA, the World Factbook

**) Alleen zie ik op tegen het geruzie over wie dan die ene EU-vlag mag dragen. Wel weer mooi is dat, als het al over 4 jaar zou zijn, Epke Zonderland absoluut die vlag zou moeten dragen. Zo’n topsporter, met die achternaam!