Door op 15 oktober 2005

LICHT

Wie wel eens een cursus gevolgd heeft die raakvlakken had met de werking van het brein, heeft vast wel de tekening onder ogen gehad die iets zou zeggen over voorin­genomenheid. In die tekening kun je een jonge vrouw zien, maar ook een oude. Sommigen die impulsief voor het een gekozen hebben, slagen er niet in zonder aanwijzingen van buitenaf de andere voorstelling te zien. (De gangbare Engelse term voor dit verschijnsel is ‘mind set’.)

Ik zal niet verklappen wat ik het eerst zag, maar ik heb een vergelijkbaar voorbeeld dat me herhaaldelijk zo’n probleem geeft. Foto’s van het maanoppervlak tonen de hoogteverschillen in het landschap door de schaduwen die het zonlicht erop werpt.

Hoewel ik weet dat de meeste inslagkraters een opstaande rand hebben, overkomt het me vaak dat ik de rand voor een ringvormig dal aanzie. Ik heb er voorheen wel eens een lamp bij moeten houden om me met behulp van de lichtval het juiste beeld te laten zien. Tegenwoordig red ik het aardig op eigen kracht om het licht te zien…

Begin september deed de rechtbank in Den Haag uitspraak in een zaak over de sub­sidie die de staat geeft aan de SGP. Omdat er daarna een stilte viel over de zaak en het ook in Houten stil bleef, vond de PvdA-fractie het na een maandje redelijk om via schriftelijke vragen bij het college te informeren naar de implicaties die de uitspraak heeft voor gemeenten waar de SGP in de raad actief is. Met name de rechtmatigheid zou ter discussie kunnen staan, vond de fractie en dat is wel het laatste wat Houten wil. Niet voor niets heeft Houten een voorbeeldige nota Inte­griteit.

Hoe redelijk dit ook mag klinken en zeker ook is bedoeld, enkele raadsfracties hebben de zaak opgenomen of het een belediging aan het adres van de hele Hou­tense politiek is. Oncollegiaal en on-Houtens zijn in dit verband geslaakte kreten. Men werkt aan een persbericht met de pakkende titel ‘Houtense politiek neemt afstand van PvdA-vragen’.

Ik vraag me af: is de PvdA in de hoofden van de dorpspolitici nog altijd ‘de vijand’ (anno 1977…) die nu weer lelijk doet, of heeft de PvdA het door de groeiende be­lang­stelling in Houten (al zo’n kwart van de stemmen bij de laatste statenverkie­zing) zo hoog in de bol dat ze zich alles meent te kunnen veroorloven?

Wie moet z’n licht nu eens van de andere kant laten schijnen?

 

[oktober 2005]