Door op 22 oktober 2010

KRANTEN

Een week van huis geweest en niks gemist, qua nieuws over de vorming van een regering. We zagen in ons vakantieoord wel Nederlandse dagbladen in de rekken hangen, met vooral koppen over hoe spannend het CDA-congres wel worden zou, maar wie wil zoiets weten in zijn vakantie?

Nu moet ik bekennen dat ik het ook vóór de vakantie al wel gehad had met de media. Ik had zo ongeveer de gelatenheid van de kiezer die trouw zijn stem heeft uitgebracht en er vervolgens ook niets meer aan kan doen. Ik dacht, ik hoor het wel als ze eruit zijn wie met wie zal gaan en dan later nog een keer, als ze genoeg men­sen gevonden hebben die met elkaar in de regering willen. Dan nog even de foto bij Beatrix en hop! aan het werk. Genoeg te doen!

Jammer nu dat ze dat allemaal niet gaan doen, want naar ik hoor komt er alleen iets van rechtse hobby’s terecht en, dank zij de conservatief-linkse punten die de PVV inbracht, daarvan ook nog minder dan Rutte had gewild. (Ja, lees het verkiezings­programma van de PVV er maar op na. Als je het tenminste nog ergens vinden kunt, dat programma, want ik kwam niet verder dan een samenvatting op één enkel scherm van de website. Maar goed, er is een soort visie, die op één velletje papier past, zoals topmanagers ook graag de rapporten zien op basis waarvan zij hun duur­betaalde beslissingen nemen.)

Wat ik wel nog meekreeg uit de kranten is discussie over het boek dat PVV’er Martin Bosma heeft geschreven. Je kent het wel: iemand schrijft er een recensie over en daarover moeten anderen dan hun eigen plasje doen en weer anderen dan dáár weer over. Wellicht dat Bosma zich als partij-ideoloog profileert en dat je uit zijn boek iets over de PVV zou kunnen leren, maar uit de discussie leid ik af dat hij vooral uitlegt waarom Links al sinds de oude Drees niet meer deugt. “Zo makkelijk is links niet van Bosma af”, kopte een krant. Ik had gehoopt dat de Kamerleden van de PVV tenminste de echte volksvertegenwoordigers zouden zijn, waarvoor ze zich uitgeven, maar als het fileren van links het belangrijkste is waar de PVV de komende vier jaar haar aandacht op zal richten, dan vrees ik dat het vertegenwoor­digen van het volk erbij in zal schieten.

Of is gezeik over links nog het enige dat PVV-stemmers interesseert?

 

[oktober 2010]