Door op 4 april 2016

KLAP

Wat zou de opstellers van de Referendumwet voor ogen gestaan kunnen hebben, toen ze het begrip ‘raadgevend’ tijdens de brainstormsessie voorbij zagen komen? Bezield van goede bedoelingen, alleen advies over wetten in het ontwerpstadium zou ik denken, maar je moet anders concluderen uit de lijst van uitsluitingen in Artikel 5, lid e van de wet. Als je daarin niet ondubbelzinnig bent, dan verzeil je al gauw in de wereld van de aanhangers van de opvatting dat alles mag wat niet verboden is.

Ik kan maar moeilijk loskomen van de gedachte dat we daar nu met het referendum over het associatieverdrag  met Oekraïne terecht gekomen zijn, want hoe redelijk is het om een instemmend besluit daarover te willen terugdraaien dat democratisch door de beide Kamers is genomen ? De initiatiefnemers van het referendum hebben intussen al laten weten dat het verdrag ze geen fluit interesseert en ik hoorde in een commentaar daarop dat die opmerking een klap in het gezicht is van de ruim 44 miljoen Oekraïners.  Dat zal wel meevallen, want de meesten hebben dag in dag uit wel wat anders aan hun hoofd om zich druk over te maken, vrees ik. Erger vind ik dat, dichter bij huis, een klap in het gezicht is uitgedeeld aan een groot deel van de 427 duizend kiesgerechtigden die hun steun aan het initiatief  hebben gegeven, maar die hadden de klap misschien al wel zien aankomen toen medeorganisator Jan Roos (die van het matrozenpetje, ja) snoefde dat hij ook geen letter van het verdrag gelezen had.

Enfin, alsof het al niet ingewikkeld genoeg was voor de kiezer die moest bedenken of het de gang naar de stembus waard was, en wat dan te stemmen, buitelen nog dagelijks de meningen van voor- en tegenstanders in de media over elkaar heen. Zoek het maar weer lekker zelf uit…

Weliswaar twijfelde ik al niet over wat ik zou doen, maar ik kan door alle zin en onzin die erover te berde gebracht is, nog wel een extra argument bedenken om wel te gaan en JA te stemmen. Als het dan de bedoeling was van de organisatoren om zand in de machine te strooien, dan zit er niets anders op dan gebruik te maken van mijn democratisch recht en te hopen dat zo veel kiezers dat doen, dat het zand uiteindelijk bij hen, de organisatoren terecht komt. Dan zijn die 40 miljoen euro die het referendum gekost heeft, toch nog goed besteed.