Door op 7 december 2005

KAM

Wat te denken van een Lidlvestiging in het oude dorp?

Je hoort mensen beweren dat het een zegen zou zijn, zo’n goedkope super­markt in Houten. Het zouden wel eens meer mensen kunnen zijn dan je denkt, in het meer dan gemiddeld welvarende Houten.

De mensen in de buurt verheugen zich wat minder: zij voorzien overlast door aan- en afvoerverkeer, zowel van leveranciers als van klanten. Dat is bepaald niet uit de lucht gegrepen, want als je die grote vrachtwagens nu al door het dorp ziet ma­noeu­vreren en bij de Super op het Plein de doorgang blokkeren tot ze hun vracht hebben afgeleverd, dan krijg je meteen beeld bij een Lidl in een niet echt brede woonstraat.

Een groep verontruste bewoners heeft haar zorgen geuit bij “de gemeente”. De reactie komt erop neer, begrijp ik van de bewoner die mij belde, dat er altijd een supermarkt op die plek geweest is, dat bestemmingsplannen en vergunningen in orde zijn en dat, als het Lidl behaagt, er niets tegen de voorgenomen vesti­ging in te brengen is. Zou ik ook gedacht hebben, maar de bewoners beschik­ken, anders dan ik, over een rapport van een bekend onderzoeksbureau dat dreigende cijfers laat zien over de toename van autoverkeer door de straten in de buurt. Reden om hun zorgen eens tegen de politieke partijen aan te houden.

Het viel me weer op dat de bewoners op de werking van lokale democratie een andere kijk hebben dan ik. Zorgelijk vond ik daarbij dat ik voor het eerst hoorde van georganiseerde tegenstand. Door het (vermeende?) gebrek aan mede­wer­king door de gemeente zijn er zelfs al ideeën ontsproten over aanschouwelijke demon­straties met grote vrachtwagens. Actievoeren dus!

Bij de stukken die op de postlijsten van het gemeentehuis gemeld worden, waren me brieven over het onderwerp Lidl nog niet opgevallen. Zijn er blijkbaar ook niet geweest, want ik kon de beller helpen met het advies om een samen­vat­ting van zijn verhaal aan college en griffie te sturen, zodat ook de raad op de hoogte is. Daarmee ontstaat dan mogelijk een reden het verkeers­probleem breder te bespreken. Nou, dat het zo simpel was…

Blijkbaar denken veel mensen dat je alles dat zich in het gemeentehuis afspeelt, over één kam kunt scheren. Wij weten, met onze tot oogkleppen geworden erva­ring, natuurlijk dat het niet zo is.

We moeten dus nooit vergeten erop te hameren dat volksvertegenwoordiging en gemeente niet hetzelfde is.

 

[december 2005]