Door op 9 maart 2011

JOKKEBROKKEN

Is het u ook opgevallen hoe vaak de mensen van de coalitie in hun debatten en interviews dat bedrag van elf miljard laten vallen?

11 miljard betaalt de rijksoverheid jaarlijks aan rente. Dat moet minder, dus moet er bezuinigd worden en daar moeten we allemaal aan meebetalen. Dat is de bood­schap.

Snap ik, daar heb ik me eerder ook al wel eens over verbaasd, maar toen bedacht ik ook dat die rente betaald wordt aan banken en die hebben personeel*) dat betaald moet worden. Vooral veel personeelskosten dus. Ik hoorde nog niet zo lang gele­den ABNAmro-topman Zalm nog eens uitleggen dat de bank haar inkomsten haalt uit het verschil tussen de rente die ze betaalt en de rente die ze ontvangt. Zo sim­pel. Maar goed, het is dus geen weggegooid geld, al zou je als belastingbetaler min­der geld aan dat personeel kwijt zijn wanneer ze in de WW of de bijstand zaten…

Toen de heer Zalm nog minister van financiën was, we schrijven 1998, stond er in de krant de kop ‘Zonnige Zalm is vol zorg’. Dat was op Prinsjesdag, zowat 12½ jaar geleden dus. Die zorg snapte ik ook, dacht ik, maar de zorg was toen niet over de hoogte van die rentepost, terwijl ik dacht dat daar redenen genoeg voor waren, want het ging om maar liefst 31,2 miljard. Oké, guldens, maar dat is altijd nog zowat 15 miljard euro. Toch stukken meer dan nu, maar hebt u toen de VVD zo over die rente horen blaten? Zelfs het CDA niet, dat toch niet meedeed met paars.

Het komt me voor dat al dat geblaat over die 11 miljard aan rente moet dienen om een andere agenda verborgen te houden. Een agenda met lange tenen, want als je op de villasubsidie trapt, dan lijkt het wel porren in een open zenuw. Dan begint zelfs de minister-president zich uit te putten in het rechtvaardigen van het korten op de sociale werkplaatsen en het veranderen van de individuele inkomenstoets in een gezinsinkomenstoets om zo de bijstand omlaag te schroeven. Hebben ze alle­maal veel, heel veel woorden voor nodig.

Freek de Jonge zei ooit dat die jongens van de VVD vooral zo veel praten omdat ze denken dat dan de waarheid er vanzelf bij zit, terwijl die dan toch niet zo opvalt. Dat er mensen zijn die deze waarheid alsnog uit de woordenbrij weten op te vissen, wordt door rechts niet zo gewaardeerd…

Stem ze, morgen!

[maart 2011]

*) En dik, hoor; de directie is ook personeel, al horen ze dat liever niet.