Door op 30 november 1994

IQ

Ook zo geërgerd aan dat rapport van die Amerikaanse, zich noemende, weten­schap­pers over de intelligentie van de zwarten in Amerika? Natuurlijk heb ik niet het rapport gelezen, alleen de berichten en commentaren erover, maar evengoed proefde ik een groot janmaatgehalte. Aangenomen dat de bedoelingen van het onderzoek zuiver zijn, de manier waarop de conclusies gepresenteerd worden, veegt het geheel in de verdachte hoek, bij de Bijbel en dat soort misbruikte geschrif­ten.
Zelfs als de normen volgens welke het onderzoek is uitgevoerd, elke wetenschap­pe­lijke toets kunnen doorstaan, waar overigens menigeen vraagtekens bij zet, dan nog is het de onderzoekers kwalijk te nemen dat ze er ook maar aan begonnen zijn. Misbruik van hulpbronnen, op zijn minst. Als er door wetenschappers, al dan niet in spe, zo nodig een vak geleerd moet worden, waarom dan niet meteen met iets nut­tigs? Want wat moeten we met de conclusie dat negers als bevolkingsgroep gemiddeld een lager IQ hebben dan blanken als bevolkingsgroep?
Wij wisten al lang dat achterstandsgroepen een inhaalslag moeten maken en dat het tijd wordt daar nou eens wat aan te doen. Racisten wisten al lang dat negers dom­mer zijn en dat dat zo moet blijven. Negers wisten al lang dat blanken zo over hen denken. Wie, behalve de onderzoekers, leert er iets nieuws uit het rapport?
In een land waar etnisch onderscheid gemaakt wordt tussen mensen, zal altijd door leden van de groep die zich superieur voelt boven de andere, worden aangetoond dat zij de natuurlijke heersers zijn, of dat andere groepen dat juist niet zijn. Elk be­denkelijk bewind weet zich gesteund door de aanhangers van de religieuze hoofd­stroom door zich te beroepen op hun gebruiksaanwijzing, de Bijbel, de Koran, noem maar op. Het laatste waar een samenleving op zit te wachten, is een weten­schap­pelijke onderbouwing van wat gewoonlijk een vooroordeel is. Waar vrijheid, gelijkheid en broederschap -liefst hoog- in het vaandel staan, helpt zo’n weten­schap­pe­lijke publicatie het ideaal een stuk vooruit…

Laten de onderzoekers zich nog maar eens bezig houden met het IQ binnen de eigen groep, daar zijn de verschillen al zorgelijk genoeg. Of met de Nederlander.
Voorbeeld: In het EO-radioprogramma Alle mensen mocht het volk vorige week zijn mening geven over de bezuinigingen in de krijgsmacht. De stelling was dat door de bezuinigingsdrift het leger in zijn hemd komt te staan en dat Nederland zo parasi­teert op de NAVO-partners.
De reacties waren weer tenenkrommend voorspelbaar. Zo ontbrak de houwdegen niet die beweerde dat die rooien met hun gebroken geweertjes er de schuld van waren dat de Duitsers in 1940 Nederland waren binnengevallen.
Er is een wereld te winnen, maar hoe overwin je domheid?