Door op 4 maart 2008

HAND

Wat hebben we af en toe, als het ons goed uitkomt, toch een onfeilbaar gevoel voor normen en waarden. Nu alweer een tijdje bij de kwestie met die aspirant-street coach in Slotervaart die vanuit zijn geloofsovertuiging vrouwen geen hand mag geven. Maar dat hóórt, wordt er dan geroepen. Nee: dat móet, vrouwen een hand geven! Geen hand geven is een belediging! Zo kan die man geen street coach zijn. In een overheidsfunctie nota bene!

Het ís natuurlijk ook mal, een geloof dat voorschrijft dat mannen vrouwen geen hand mogen geven. Nog maller is dat er massa’s mensen zijn die maar blijven gelo­ven dat wet is wat tientallen eeuwen geleden of nog eerder is opgeschreven in bij­bel, koran of thora! Je kunt ze kennelijk ook niet aan het verstand brengen dat wet is wat in de wétboeken omschreven staat en dat je de rest tot op grote hoogte voor­al zelf moet uitzoeken. De wet zegt trouwens nergens dat je vrouwen een hand moet geven.

Maar waar ging het om in Slotervaart? Naar ik stellig begreep werden sollicitanten gevraagd voor de functie van street coach. Wat ik in de media nergens ben tegen geko­men, is of de sollicitant die geen hand aan vrouwen zegt te mogen geven, geschikt is voor de functie. Misschien is hij juist buitengewoon geschikt voor het werk en zal hij in functie nauwelijks vrouwen tegenkomen die van hem verwachten dat hij hen een hand geeft. (Ik heb zelfs een bang vermoeden dat half Nederland vast gelooft dat er in Slotervaart alleen maar achterlijke Bedoeïenvrouwen wonen die meteen aan aan­randing denken als je een hand naar ze uitsteekt.)

Goed, burgemeester Cohen had gezegd dat het van hem niet hoefde, een hand geven, dus de kat in de gordijnen. Fijn aanknopingspunt voor de PVV om er weer eens lekker tegenaan te beledigen. Nieuw voer voor de media, nieuwe redenen voor de stadsdeelraadsleden van de PvdA om elkaar te verketteren, kennelijk reden voor de Kamerfractie om partij te kiezen. Fijn zo! Mag ik op verjaardagen allemaal weer uitleggen.

Ik hoorde een vergelijking met de ambtenaar die geen homohuwelijken wil sluiten. Ik zal uitleggen dat die inderdaad moet doen waar die voor aangenomen is: huwe­lijken voltrekken, zonder aanzien des persoons. Die sollicitant in Slotervaart moet ook doen waar die voor aangenomen is: een goede street coach zijn en tuig in het gareel terugbrengen. Buiten dat kan hij best beleefd zijn zonder handen schudden.

 

[maart 2008]