Door André van Loon op 13 oktober 2016

Een hele aansluiting

De tweede aansluiting op de A12 vanuit Houten op het rijkswegennet kent een lange geschiedenis. Toen de ontwerpen voor Houten Zuid nog op de tekentafel lagen, lagen er óók al plannen voor de aansluiting op de A12. Houten Zuid staat er al een tijdje en sinds 2015 hebben we nu een verbindingsweg naar de A12 met een ‘halve’ aansluiting, dat wil zeggen een verbinding naar het westen toe. Rijkswaterstaat en Houten hebben de ambitie om een “hele aansluiting” te realiseren. Niet alleen om het woon werkverkeer van Houten Zuid te verbeteren, maar ook het buitengebied tussen Houten en Bunnik autoluw te maken. De kosten voor een hele aansluiting zijn echter hoog en ook de inpassing vraagt de nodige ruimtelijke creativiteit. Het was dan ook goed nieuws dat de provincie en Rijkswaterstaat nu een akkoord hebben dat er een driekwart aansluiting komt. Het is weliswaar geen hele aansluiting, maar voor Houten beter dan een halve.
Onlangs heeft de raad van Bunnik gepleit voor het uitstellen van deze driekwartaansluiting en eerst na te denken over een integraal plan. Daarmee zou de realisatie van de driekwart aansluiting langer gaan duren en mogelijk op de lange baan komen. Op initiatief van de PvdA Houten is met succes, samen met een groot aantal andere partijen een motie ingediend waarin we het college vragen bij de provincie het akkoord over de driekwartaansluiting wél te ondertekenen en tot actie over te gaan. Tegelijk hebben we de oproep gedaan óók na te denken over de hele aansluiting en het autoluw maken van het buitengebied. Voor nu zijn we blij met het behaalde succes van de driekwart aansluiting. Zoals in het spreekwoord: ‘beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht….’

André van Loon

André van Loon

‘Bij de PvdA heeft solidariteit betekenis.’ Als medewerker van een van de ministeries in Den Haag zie ik van twee kanten de taken waar de gemeente mee te maken heeft. Als vader van twee volwassen kinderen voel ik me nauw betrokken bij wat we als gemeente kunnen betekenen voor jonge kinderen en opgroeiende pubers. Als

Meer over André van Loon