Door André van Loon op 10 juli 2017

Doorpakken met de proef om overlast te verminderen!

Drie windmolens draaien sinds 2013 in Houten. Tot aan de dag van vandaag is er reuring over die molens door tegen- en voorstanders van windenergie.
De PvdA, samen met veel inwoners dragen een warm hart toe aan het duurzamer maken van Houten. Windenergie hoort daarbij, net als andere initiatieven voor duurzame energieopwekking.
Het grote struikelblok bij de windmolens is de mate van geluidsoverlast voor de omwonenden. Nu hebben we gek genoeg als gemeente heel strikte voorschriften om geluidshinder tegen te gaan opgesteld. Maar die zijn zó complex dat ze nauwelijks te handhaven zijn en net níet doen waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk overlast verminderen voor inwoners. Dat komt omdat er veel in de nachts gedraaid wordt en dat verstoort de nachtrust. Bovendien heeft het nog een heel onverwacht irritant effect: de molens staan overdag vaak stil, in schril contrast met de molens van Nieuwegein, nog geen 300 meter verderop. Dat leidt, terecht, tot veel onbegrip bij inwoners van Houten.
Eind 2015 hebben we als raad het college de opdracht gegeven om aan de slag te gaan en nieuwe maatregelen te bedenken die de overlast moeten verminderen. We hebben allemaal in de krant gelezen dat er geluidsdempers op de wieken zijn geplaatst (de ‘uileveren’) en dat een ‘brom’ in de motor is opgespoord. Maar één belangrijke maatregel bleef maar in de lucht hangen: een proef om overdag méér en in de nachts minder te draaien en hierover in gesprek te gaan met omwonenden. Om te bespreken hoe en wanneer de proef zou kunnen ingericht. Een aantal omwonenden aan de Veerwagenweg zijn echter mordicus tegen de proef. Er is geprobeerd om met hulp van een externe de gesprekken op gang te krijgen, maar drie van de vier bewoners om wie het ging, wilden niet eens aan de telefoon komen en lieten niets van zich horen.
Dan kom je op een punt waarbij je je als raad moet afvragen of je je door een dergelijk gedrag moet laten gijzelen. Wij denken van niet. Zeker niet als er een besluit wordt genomen dat omkeerbaar is, want het is een proef! We vinden als PvdA dat de raad het algemeen belang moet dienen en het algemeen belang is nu dat we er alles aan moeten doen om overlast te verminderen. Een proef die bedoeld is om overlast te verminderen en rendement van de molens te verhogen, daar kun je als weldenkend mens niet tegen zijn.
We zijn dan ook blij dat we als raad de impasse doorbroken hebben en (bijna) unaniem hebben besloten om met Eneco in gesprek te gaan over de draaiproef.
De reuring rondom de windmolens is hopelijk even geluwd en wie weet komen er nieuwe inzichten hoe we verder kunnen gaan, want de enige weg die we hebben te gaan is de weg vooruit!

André van Loon

André van Loon

‘Bij de PvdA heeft solidariteit betekenis.’ Als medewerker van een van de ministeries in Den Haag zie ik van twee kanten de taken waar de gemeente mee te maken heeft. Als vader van twee volwassen kinderen voel ik me nauw betrokken bij wat we als gemeente kunnen betekenen voor jonge kinderen en opgroeiende pubers. Als

Meer over André van Loon