Door op 31 december 2010

BIBLIOTHEEK

Socioloog*) Martin Bosma schreef een boek met de intrigerende titel De schijn-élite van de valse munters, waarvan ik wat recensies had zien langskomen. Zo las ik ergens dat het boek de schuld voor allerlei waar de PVV tegen is, legt “bij de geest van mei 1968 en de elites die toen een klap van de mallemolen kregen waarvan ze nooit her­steld zijn.” Hoewel een andere recensent schreef dat het boek “alleen PVV’ers en andere geestverwanten van de auteur zal overtuigen”, was ik toch zo nieuwsgie­rig geworden naar de inhoud dat ik er al mee in mijn handen stond bij de boekhan­del, toen ik me realiseerde dat ik na lezing, zo niet al tijdens, vermoedelijk spijt zou heb­ben van mijn bijdrage in de opbrengst van het boek voor de uitgever en de familie Bosma. Vooral die voor de heer Bosma zelf, die als Kamerlid over zijn inkomen allerminst te klagen heeft. Ik heb het dus niet gekocht en nam mij voor het op een gelegen ogenblik eens te lenen bij de bibliotheek.

Sinds dat voornemen hoorde ik natuurlijk in alle toonaarden protest tegen de aan­ge­kondigde maatregelen van het kabinet om te bezuinigen op “cultuur”. Allerlei subsidies zouden ingrijpend worden gekort, of zelfs afgeschaft. Onlangs heb ik me daarover op deze plek al eens geuit en me erover opwinden doe ik nog steeds als het ter sprake komt. In dat verband realiseerde ik me met schrik dat de openbare bibliotheek een flink gesubsidieerde instelling is. Nu horen bibliotheken, net als water, gas, licht en openbaar vervoer, volgens mij tot de onmisbare zaken die er gewoon moeten zijn, al is het betaald met geld uit de belastingpot, dus ben ik tegen elke aantasting van het voortbestaan.

Met die gedachte gingen mijn hersens aan de haal, om op allerlei vragen uit te komen. Bijvoorbeeld, als ik het boek van Bosma in de bibliotheek leen, hoeveel draag ik dan bij aan de opbrengst ervan? Het is een gesubsidieerde instelling waar ik niet alleen contributie voor betaal, maar waar ook een deel van mijn belastingcenten heen gaat.

Denk je eens in: bibliotheken zijn opgericht vanuit het idee dat iedereen toegang moet kunnen hebben tot zowat alle lectuur en literatuur, ongeacht opleiding en inkomen. (Daar hoort het boek van Bosma dus ook te liggen…) Hoe groot is de overlap van de doelgroep met de aanhang van de PVV? Zou Bosma zich daarom bekommeren?

Ik wel. Gelukkig Nieuwjaar!

[oudjaar 2010]

*) Hij heeft zich ook op andere terreinen begeven, zie Parlement en Politiek.