Door op 16 juni 2013

BEGINSELEN

De bekende socioloog Marcel van Dam, die ook zeer begaan is met mensen die niet kunnen meekomen, reageerde in De Volkskrant op Jan Pronk die zijn PvdA-lidmaatschap opzegde. Van Dam schrijft dat hijzelf al een jaar of tien geleden de PvdA verliet, omdat hij “in tegenstelling tot de PvdA, de sociaal-democratische beginselen trouw wilde blijven”, en memoreert dat Jan Pronk toen nog zeker wist dat die zijn leven lang lid van de partij zou blijven. Van Dam: “Welkom bij de club Jan, al is het wat laat.” Het leek mij een gevalletje van ‘lekker puh’.

Nu weet ik niet zeker of Van Dam zijn openlijke sympathie voor de SP ook echt bekrachtigd heeft met een lidmaatschap van die partij, maar Jan Pronk wordt geen lid van een andere partij. Dat maakt nogal wat uit, zoals Pronk op tv in Buitenhof nog duidelijk had toegelicht!

Remie Poppe ventileerde nog niet zo lang geleden dat hij zijn SP de enige échte sociaaldemocratische partij vond. Daar is Pronk het dus blijkbaar niet mee eens. Bij welke club heet Van Dam Pronk dan welkom? Bij de club van PvdA-verlaters? De club van roepers langs de zijlijn? De club van beginselvasten?

Er wordt nogal eens geschamperd dat de PvdA haar principes verkwanselt, dat het de partij alleen gaat om de macht. Daar kun je wel op schamperen, maar het gáát om de macht! It’s the power, stupid! Als je geen macht hebt, kun je weinig voor elkaar krijgen. En het gaat niet over de absolute macht, maar wel hierover dat het helpt als je in ons coalitieland de grootste partij wordt, dat je dan niet alleen kunt meeregeren, maar ook meer invloed kunt uitoefenen, daarbij met je poten in de modder staan, zoals dat zo mooi heet, en ook vuile handen maken als het onvermijdelijk is!

Tijdens de Arie Groeneveltlezing, eind februari, besloot een belangstellende in de zaal zijn bijdrage aan het debat met de opmerking dat hij wel op de PvdA zou willen stemmen, als de partij maar meer dit en meer dat…

Kijk, als je wacht tot de PvdA precies doet wat jij wil, dan wordt het dus nooit wat, dan wordt de PvdA keer op keer nét niet de grootste en worden de beste brokken weggesleept door de grootste. Hoe ver kom je dán met je sociaaldemocratische beginselen…

Nee, dáár hebben de mensen die niet kunnen meekomen wat aan: met die zelfbenoemde échte sociaaldemocraten in de oppositiebanken!

[juni 2013]