Door op 26 maart 2015

Bedankt!

Natuurlijk is er van de provincie en het waterschap al dank uit gegaan naar alle stemgerechtigden die de moeite hebben genomen hun stem uit te brengen.

In aanvulling daarop wil de PvdA Houten de kiezers die op de PvdA stemden, nog eens extra bedanken, zeker nu uit de officieel vastgestelde uitslagen blijkt dat het in andere provincies nog beroerder uitpakte voor de PvdA.

Alles over verkiezingen, waaronder de uitslagen van die van de Provinciale Staten Utrecht en die van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, vindt u op de site van de gemeente Houten.