Door op 30 maart 1999

ASIEL

In de laatste aflevering van PRO*) wordt in een interview met Ad Melkert nog eens duidelijk gemaakt wat het PvdA-standpunt over asielbeleid is. Het werd tijd, want voor de statenverkiezing begon het weer aardig te lijken op een competitie Scoren met asielzoekers. Het is jammer dat de overwegingen van Melkert in de media zo gre­tig zijn aangegrepen als onderdeel van de verkiezingscampagne. Het vertroebelt nogal het zicht op de problemen zelf. Prettig vond ik dan ook bij het interview het kader met de getallen, de feiten. Je zou ze uit je kop moeten leren om in voorkomen­de gevallen te gebruiken tijdens ter zake doende discussies, want daarin worden vaker argumenten van de borreltafel gebruikt dan feiten. Helaas ben ik met onthou­den nooit veel verder gekomen dan 1400, slag bij Nieuwpoort en maar een flauwe notie van wie er toen gewonnen heeft en waar Nieuwpoort dan wel gelegen mag hebben. Voor onthouden moet je bij de Serviërs wezen; die weten nog feilloos wanneer ze de slag tegen de Turken verloren en waar.

Maar goed, de feiten in PRO zijn veelzeggend genoeg: ruim 55 duizend mensen zit­ten in de opvang, waarvan ongeveer een derde jonger dan 18 jaar, en de gemiddelde verblijfsduur is een maand of twintig, meer dan anderhalf jaar. Verbijsterend. En zo is er meer. Enfin, kijk zelf maar na.

Inmiddels is de verkiezing vergeten en de oorlog op de Balkan in volle gang. Van­daag, tweede paasdag, gaven schattingen aan dat er ongeveer een miljoen mensen uit Kosovo verdreven zijn. In groepen van een omvang waarmee je flinke steden zou kunnen bevolken, kleumen ze bijeen onder omstandigheden waarvan wij ons geen voorstelling kunnen maken. De televisiebeelden zijn ontoereikend om dat zelfs maar bij benadering in te vullen. Het is cynisch dat dit mensenwerk is en dat juist mensen zo slecht voor dit soort situaties zijn toegerust. Wat moet de moderne mens zonder een dak boven zijn hoofd en water uit de kraan?

In PRO wordt ook nog gemeld: “De raming van het aantal op te vangen asielzoe­kers per ultimo 1999 wordt in het kader van de Voorjaarsnota 1999 vastgesteld.” Het zal niet mis wezen, want het lijkt me een lichtzinnige gedachte dat we even gauw tenten en hulpgoederen genoeg naar Albanië en Macedonië kunnen sturen om de opvang daar op tijd en duurzaam te regelen. We moeten er toch maar liever op rekenen dat Milosevic niet zal rusten voordat de laatste niet-Serviër uit Kosovo verdreven is. Als de NAVO niet bereid is om op de grond in te grijpen, gaat hem nog dat lukken ook.

Eén troost bij de stroom van vluchtelingen en asielzoekers die de Europese landen te verwerken krijgen: we hoeven bij de grens niet te kijken of er onder de Kosova­ren ook economische vluchtelingen zijn, die er niet in mogen.

 

[maart 1999]

 

*) PRO is het partijorgaan van de PvdA