Door op 30 januari 1999

ANDERS

‘Oppositiepartijen willen inspraak burgers’, kopte het Houtens Nieuws op Drie­koningen. Ik moest waarachtig twee keer lezen. De oppositiepartijen.

Hadden we sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen niet een college van B&W waarin Houtens Belang een dominante rol speelt? De partij die vond dat het in Houten anders kan? Ook wat bestuursaangelegenheden betreft?

Het verkiezingsprogramma van Houtens Belang begon zo (let op het toontje):

Heeft u weleens een verkiezingsprogramma gelezen? Wat ons betreft best eens de moeite waard, vooral omdat dit het verkiezingsprogramma is van uw eigen inwonerspartij Houtens Belang.

Ik ben benieuwd of de partijleiding dit nog steeds vindt. Het laatste (toeval?) van de zes thema’s waaraan het programma extra aandacht besteedde, gaat over de bestuurs­aangelegenheden. Ik doe een greep:

Inwoners dienen serieus inbreng te hebben. Wat ons betreft houdt inspraak meer in dan een inspraakavond waarbij inwoners met een enorme kennisachterstand worden geconfronteerd. Dat kan anders.’ (…) Actief besturen dient interessant te worden voor de inwoners zodat inspraak gemakkelijker wordt. Daar willen wij aan werken!

Nu het college op de vingers getikt wordt, laat het de gemeentevoorlichter zeggen dat inspraak in dit geval niet nodig is, omdat het toch maar wijziging betreft van technische details in het Integraal Programma van Eisen voor Houten-VINEX. Wel belangrijk genoeg om het nog even door de raad te jassen, denk ik dan. Het verkiezingsprogramma van Houtens Belang:

Houtens Belang is niet tevreden met de manier waarop het gemeentebestuur in Houten functio­neert. De raad wordt vaak door het college buitenspel gezet en zaken worden te snel doorgedrukt waardoor een gedegen voorbereiding door de voltallige raad niet meer mogelijk is. (…) Dat kan anders!

Het nawoord van het programma moet hier ook beslist geciteerd worden:

Wij zijn blij dat u de moeite genomen heeft ons programma te lezen.

Houtens Belang heeft zich in 1994 een plaats verworven in het gemeentelijk Bestuur. (…) Onze conclusie na deze jaren is: veel zaken moeten anders! En het kan anders! Daarom zullen wij ook de aankomende periode onze stem weer laten horen. Op ons kunt u rekenen.

Als dit programma u aanspreekt dan rekenen wij op 4 maart 1998 op uw stem.

 

Je mag hopen dat veel mensen die hun stem aan Houtens Belang gaven, het verkiezingsprogramma lazen en vooral dat ze het zich ook nog herinneren. Misschien kan de oppositie, die nu gereageerd heeft met een verontwaardigde open brief, pagina 18 uit het programma elke week in Houtens Nieuws laten afdrukken, ter herinnering.

 

[januari 1999]