23 april 2015, om 20:00, Houtense Helden, Slinger 2 | Houtense Helden, Slinger 2

ledenbijeenkomst

Op 23 april om 20.00 is de ledenvergadering van de PvdA Houten. De vergadering wordt gehouden bij De Houtense Helden  in het voormalige politiebureau, Slinger 2 te Houten.

S2M-Houtense-Helden-uitzicht-vanaf-Amfitheater-1024x768De agenda:

  • Opening
  • Mededelingen bestuur
  • Mededelingen uit de fractie
  • Mededelingen van de wethouder
  • Terugblik Provinciale Staten verkiezingen 2015
  • Coalitieprogramma, hoe staan we er voor?
  • Financieel jaar overzicht 2014
  • Bestuurswisseling
  • Sluiting