Welkom bij de PvdA Houten

Houten is een prima plek om te wonen. Voldoende winkels, voorzieningen, sportclubs, speelplekken voor kinderen en uitgaansmogelijkheden voor volwassenen. Iedereen is trots op Houten. Dat uit zich in een actief verenigingsleven en in sociale verbondenheid.
Dat is het Houten waar de PvdA actief aan heeft meegebouwd. En dat is het Houten waar de PvdA zich sterk voor blijft maken.


Golfkar, buurtondersteuning en duurzaamheid: de begroting voor 2018

door Anneke Dubbink op 13 november 2017

Op 7 november behandelde de Houtense gemeenteraad de begroting voor 2018. Door het aannemen van de drie amendementen die door de PvdA waren ondertekend, was het voor onze fractie een buitengewoon succesvolle behandeling. In de begroting was door het College € 100.000 voor nieuw beleid opgenomen, dat door de Raad kon worden ingevuld. De drie

lees verder »

Trots op Houten(s)

door Anneke Dubbink op 13 oktober 2017

Wat zijn we blij dat er in Houten een goede VMBO school staat en dat deze het zo ontzettend goed doet. Je zou bijna vergeten dat zo’n mooie school er écht niet zonder slag of stoot is gekomen. De PvdA heeft in 2005 (!) een motie ingediend waarin we met klem hebben gevraagd om alle

lees verder »

Nu werk maken van duurzaamheid!

door André van Loon op 13 oktober 2017

“We zijn de eerste generatie die het effect voelt van de klimaatverandering en de laatste generatie die er iets aan kan doen” dat zei Obama al in 2013. De PvdA vindt dat we zo snel mogelijk moeten overschakelen naar volledig duurzame energie. We moeten onafhankelijk van kolen, olie en gas worden om schadelijke klimaatverandering tegen

lees verder »

Mobiliteit op het Eiland van Schalkwijk, een kwestie van in gesprek blijven

door André van Loon op 13 oktober 2017

Op 10 oktober is in de raad de ‘Mobiliteitsvisie’ besproken en aangenomen. Deze visie beschrijft hoe we er in Houten voor gaan zorgen dat toekomstige recreatieve ontwikkelingen op het Eiland van Schalkwijk mogelijk worden. Ook worden de maatregelen genoemd die de huidige knelpunten in bereikbaarheid en verkeersveiligheid moeten oplossen, zodanig dat er ruimte blijft voor

lees verder »

Ad Oele Aanmoedigingsprijs 2017 voor Deksels Lekker

door Anneke Dubbink op 2 oktober 2017

Mensen maken het verschil. En dat verschil maakt Stefan Hogervorst met zijn sociale onderneming Deksels Lekker vindt de PvdA in Houten. Sinds enkele jaren heeft de PvdA Houten een aanmoedigingsprijs voor personen, organisaties of activiteiten, die zich op inspirerende wijze inzetten voor de Houtense samenleving. Dit jaar is de prijs, ter waarde van 500 euro,

lees verder »

Is preventie een paradox?

door Jocko Rensen op 17 september 2017

Afgelopen week zat ik bij een regionaal overleg om de relatie tussen gemeenten en zorgverzekeraars te verbeteren. Daar hoorde ik het uit de mond van een directeur van een zorgverzekeraar: “er is sprake van een preventieparadox”. Stof tot nadenken, spreekt hier de verzekeraar in een poging om een financiële bijdrage te vermijden? Preventie is een

lees verder »

De eindsprint op weg naar 2018!

door Anneke Dubbink op 10 juli 2017

In de laatste week voor de vakantie is het een goede gewoonte om de plannen voor het volgende jaar te bespreken. De grote lijnen voor het beleid voor 2018 worden dan uitgezet en vervolgens gaan de ambtenaren in de zomermaanden aan de slag om daarop een begroting te maken die we dan in het najaar

lees verder »

Armoede help je de wereld uit door te dóen

door Anneke Dubbink op 10 juli 2017

Sinds de economische crisis is de armoede in Nederland met ruim een derde gegroeid. Armoede bestaat, ook in Houten. In 2012 stond het armoedebeleid voor het laatst op de raadsagenda, het was dan ook hoog tijd dat we in Houten het beleid herijken. Op de raadsvergadering van 6 juli hebben we het uitvoerig besproken. In

lees verder »

Doorpakken met de proef om overlast te verminderen!

door André van Loon op 10 juli 2017

Drie windmolens draaien sinds 2013 in Houten. Tot aan de dag van vandaag is er reuring over die molens door tegen- en voorstanders van windenergie. De PvdA, samen met veel inwoners dragen een warm hart toe aan het duurzamer maken van Houten. Windenergie hoort daarbij, net als andere initiatieven voor duurzame energieopwekking. Het grote struikelblok

lees verder »

Houten onderweg naar een inclusieve samenleving

door Jocko Rensen op 1 juli 2017

Op woensdag 28 juni hebben we in theater aan de Slinger een inspiratiebijeenkomst georganiseerd met als titel ‘een samenleving voor iedereen’. De avond startte met de openingswoorden van onze avondvoorzitter Josje Hillenaar (meer informatie over Josje vind je op josjeskracht.nl). Daarna kon men meedoen met een belevingscarrousel. Bezoekers konden in het theater proberen, ervaren, proeven, praten,

lees verder »

Stakende leraren verrast met een appel na hun ontbijt

door Anneke Dubbink op 29 juni 2017

Op 27 juni werd gestaakt in het onderwijs in Nederland en ook in Houten. De basisscholen openen de deuren een uur later, omdat de meesters en juffen actie voerden. ‘s Middags was er een manifestatie in Den Haag. Meer dan 200 leraren van de Houtense basisscholen hadden die ochtend een gezamenlijk ontbijt in de café

lees verder »

Provincie: betaal!

door Arnold Biesheuvel op 21 juni 2017

Op initiatief van de PvdA-fractie heeft de Houtense gemeenteraad de provincie gemaand tot het betalen van geld dat Houten toekomt. Het gaat om een overschot op de uitgaven van de zogenoemde Limesbaan (aansluiting Houten-oost op A12). Dat overschot loopt in de miljoenen en € 1,2 miljoen daarvan, die aan Houten toebehoort, houdt de provincie nog

lees verder »

Fietsvergadering met als thema ‘Wonen’

door Anneke Dubbink op 19 juni 2017

Donderdag 22 juni 2017 hebben wij een bijzondere ledenvergadering. Deze keer maken we een fietstocht door Houten. Het thema van deze tocht is ‘Wonen’. Voor de PvdA is dat een belangrijk onderwerp. Een onderwerp waar we lang over kunnen praten, maar voor een keer gaan we dat niet doen. We maken een fietstocht en willen

lees verder »

Een slinger aan de Houtense cultuur

door Anneke Dubbink op 18 juni 2017

We kunnen best stellen dat we in Houten een bloeiend cultureel leven hebben: festivals als de Cultuurnacht en Gluren bij de Buren zijn al bijna traditie, we hebben meerdere ballet- en podiumscholen waar jongeren talenten kunt ontwikkelen in dans, acteren en zang en natuurlijk niet te vergeten, we hebben een prachtig theater met elk jaar

lees verder »

Stofwolken boven Beelen

door André van Loon op 28 mei 2017

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met de “verklaring van geen bedenkingen” voor de uitbreiding van Beelen. Bij de behandeling van het zelfde voorstel in 2015 bleek al dat veel omwonenden veel last hebben van het geluid, het stof en het verkeer dat door het bedrijf werd veroorzaakt. De fractie van

lees verder »

IJzersterke kwetsbaarheid

door Jocko Rensen op 9 mei 2017

Afgelopen week was ik aanwezig bij de promotie van de Houtense dr. Wilma Boevink, waarbij haar proefschrift ‘Hee! Over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie’ centraal stond. Op de universiteit van Maastricht waren we getuige van een uniek moment in de GGZ, de wetenschap en heb ik hoop voor de toekomst getankt. De kloof

lees verder »

In memoriam Ad Oele

door Anneke Dubbink op 22 april 2017

Op 20 april 2017 is Ad Oele overleden, hij is 93 jaar geworden. Ad Oele was een prominent lid van de Partij van de Arbeid vanaf 1946. Hij woonde sinds 1988 met zijn vrouw in Houten na zijn vertrek als Commissaris van de Koningin van Drenthe. Twee jaar geleden overleed zijn vrouw Jannie waar hij veel

lees verder »

Leerlingenvervoer is zo veel meer dan van A naar B rijden

door Anneke Dubbink op 17 maart 2017

Kinderen met een handicap die niet zelfstandig naar school kunnen, kunnen gebruik maken van schoolvervoer dat door de gemeenten wordt geregeld. Ook in Houten worden dagelijks 130 kinderen van en naar school gebracht met een taxibusje. Het gaat vaak om kwetsbare kinderen. Je schrikt dan als je een artikel in het Groentje leest waarin ouders

lees verder »

PvdA kleurt Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Bunnik, Lopik en Wijk bij Duurstede rood

3 maart 2017

Kamerlid Loes Ypma, Mohammed Mohandis en kandidaatkamerlid, Bouchra Dibbi op tour door regio: Op zaterdag 4 en 11 maart maart gaan de afdelingen van de PvdA Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Bunnik, Lopik en Wijk bij Duurstede gezamenlijk de straat op om campagne te voeren voor 15 maart. Met Kamerleden Loes Ypma, Mohammed Mohandis en kandidaat kamerlid Bouchra Dibbi in hun

lees verder »

1+1=3 Het Kant huis

door Jocko Rensen op 3 maart 2017

Mei 2015 was ik op bezoek in Nieuwegein bij een locatie van stichting Boogh. Niet geheel toevallig, ik was eerder in gesprek geraakt met enkele Houtense inwoners die mij vertelden over hun ervaringen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Hun verhalen en omschrijving van de specifieke zorg situatie waar mensen met NAH en hun mantelzorgers in

lees verder »